பழநிமலையில் இருப்பது முருகனா? தண்டாயுதபாணியா?

போகரின் உபாசனா தெய்வமான புவனேஸ்வரியின் அறிவுரைப்படி போகர், பழநி மலையில் தவம் இருந்தார். அவரது தவத்துக்கு இரங்கிய பழநி ஆண்டவர், தன்னை பிரதிஷ்டை செய்யும் முறை மற்றும் வழிபாடுகள் குறித்துச் சொல்லிவிட்டு மறைந்தார். அதன்படி, தண்டாயுதபாணி வடிவை உருவாக்கி, ஆகம விதிப்படி […]

Continue reading


பூஜையறையில் இருக்கும் விளக்குகளை தினமும் சுத்தம் செய்ய வேண்டுமா?

பூஜையறையில் இருக்கும் விளக்குகளை தினமும் சுத்தம் செய்ய வேண்டுமா? என்ற சந்தேகத்திற்கான விடையை கீழே பார்க்கலாம். வீடுகளில் பூஜையறையில் இருக்கும் விளக்குகளை தினமும் சுத்தம் செய்ய வேண்டுமா? அதேபோல், தினமும் திரி மாற்றவேண்டுமா? என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் உள்ளது. ஆனால் விளக்கை […]

Continue reading


உங்கள் வீடு அமைந்த நிலப்பகுதி, ஆண் இனமா? பெண் இனமா? – விசித்திரத் தகவல்

உங்கள் வீடு ஆண் மனையா பெண் மனையா? ஒரு நிலம் அதாவது வீட்டு மனை என்பது சின்னதோ, பெரிதோ அதை பற்றி கவலையில்லை. அந்த மனையின் (நிலத்தின்) குறுக்கே, வாஸ்து, புருஷன் கையை காலை நீட்டி படுத்திருக்கிறதா ஒரு ஐதீகம். அதே சொர்க்கத்தி […]

Continue reading